Về công ty

Rác thải đang là vấn đề nhức nhối của không chỉ tại Việt Nam mà còn là vấn đề của toàn cầu. Sự lãng phí thực phẩm, sự tiêu dùng quá mức và sự phân loại không hợp lý của mỗi chúng ta đã đang và sẽ dẫn đến những tác động môi trường to lớn mà chúng ta là những người phải nhận lấy. Phương châm hoạt động của công ty chúng tôi: Phải hành động, phải đi đầu thay vì nhìn nhau và hy vọng mọi điều sẽ tự trở nên tốt đẹp. Vì vậy, chúng tôi chọn phân loại, xử lý rác là hướng phát triển của công ty và hy vọng góp một phần nhỏ bé để làm xanh, sạch đẹp môi trường sống. Rác sẽ được mua thay vì vứt bừa bãi như hiện tại. Rác thải sẽ là nguồn nguyên liệu hữu ích cho cuộc sống của con người khi được phân loại, lựa chọn và xử lý phù hợp.
Hội đồng thành viên
Phạm Văn Vượng
Chairman
Lưu Đình Quỳnh Giang
CEO
Phạm Thị Quyên
Chief Customer Officer
Phạm Tuấn Anh
Chief Finance Officer
Nguyễn Xuân Lưu
Assistant Manager
Nguyễn Thái Cường
R&D Manager
Trần Văn Triệu
Production Manager